Museum Hours

9:30–6:00, Monday Until 8:00

Museum Location

2270 S Real Camino Lake California

The Loquet Museum fuels a journey of discovery across time to enable solutions for a brighter future rich in nature and culture.

Unleash your artistic vision at our virtual gallery, where creativity thrives.

Welcome to our virtual art gallery, where creativity knows no bounds. Immerse yourself in a world of captivating masterpieces and wonders.

Step into a digital realm of inspiration and beauty. Our art gallery website invites you to explore exquisite creations and ignite your imagination.

Elevating art, inspiring hearts

Where art transcends boundaries,
illuminating souls with infinite beauty.

Welcome to our virtual art gallery, a digital sanctuary where artistic expressions find solace and touch the depths of human emotions. Explore a curated collection of captivating artworks that redefine boundaries and ignite conversations. Immerse yourself in the enchanting world of creativity, where imagination dances freely and inspiration knows no limits.

  W Osadzie Kochany regularnie organizujemy warsztaty dla różnych grup wiekowych z robienia i pieczenia podpłomyków. Podczas warsztatu uczestnicy mają okazję do nauki teorii związanej z historią i przygotowaniem podpłomyków.

   Warsztat z budowania postaci oraz Osady z darów natury: szyszek, kasztanów, gałęzi i innych. Zachęcenie uczestników do kreatywnego korzystania z naturalnych materiałów i budowania zespołowego ducha.

    Całodniowe wydarzenie zakończone grillem i wystawą sprzyja integracji społecznej, wymianie doświadczeń oraz podkreśla znaczenie sztuki i historii w naszym życiu.

    Where art sparks souls

    Phasellus et tempor nunc. Sed ligula consectetur pellentesque, lectus hendrerit a, pretium nulla.

    Step into our virtual art gallery and embark on a visual odyssey. Immerse yourself in captivating masterpieces that evoke emotions and challenge perceptions. Unleash your imagination and indulge in the beauty of art.

    Wejścia

    9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

    Lokalizacja

    Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

    Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.