O nas

Stowarzyszenie
Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne Dziedzictwo i Pamięć

Stowarzyszenie zostało założone 6.10.2017 r. w Jastkowicach i ma charakter społeczno-kulturalny. 

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego Jastkowic i Gminy Pysznica. Dla osiągnięcia celu podejmowane są inicjatywy kulturalne, religijne, historyczne oraz artystyczne i kreatywne.

 • 2012
  1 grudnia, 2012
  Kolęda z Herodem

  Coroczny spektakl charytatywny w placówkach publicznych i firmach.

 • 1 czerwca, 2014
  Założenie Prawie ZOO
  2014

  Prawie Zoo – Założone w 2014 roku przydomowe mini zoo, z egzotycznymi zwierzętami, z którymi odwiedzający mogą spędzać czas, obserwować ich życie i zachowania.

 • 2014
  12 stycznia, 2014
  Jasełka w Kochanach

  Jasełka, a od 2020 Prawdziwe Betlejem w Kochanach - coroczny spektakl bożonarodzeniowy kultywujący tradycję i polską kulturę i religię.

 • 12 stycznia, 2014
  Grupa rekonstrukcyjna Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939
  2014

  Grupa promująca i rozbudzająca patriotyzm polski

 • 2014
  12 stycznia, 2014
  Kapela Sami Sobie

  Grupa grająca na zorganizowanych przez stowarzyszenie imprezach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych.

 • 3 września, 2020
  Bieg Miejscami Pamięci
  2020

  Impreza biegowa po leśnej trasie, na której można znaleźć ciekawe miejsca pamięci.

 • 2022
  21 listopada, 2022
  Narodowa Galeria Niepodległości Polski 100

  Galeria prezentuje portrety wybitnych Polaków, którzy czynem, wyobraźnią i duchem umacniali tożsamość narodową i przygotowali swoich rodaków do Niepodległości.

 • 17 czerwca, 2023
  Izba Pamięci Św. Jana Pawła II
  2023
Chronimy dziedzictwo
Stowarzyszenie zapewnia ochronę spuścizny historycznej i religijnej, odnawiając i budując miejsca pamięci i kapliczki.

Embark on a captivating journey at the Loquet Museum, where lockets become portals to cherished memories. Immerse yourself in the artistry and symbolism of these intricate treasures, as they weave tales of love, loss, and identity. Discover a curated collection that spans generations and cultures, showcasing the craftsmanship and intimate narratives behind each delicate piece. From vintage heirlooms to contemporary designs, our museum invites you to explore the profound connections and enduring emotions captured within these miniature worlds.

Journey through time and emotion at the Loquet Museum, where cherished stories are unveiled in delicate treasures that capture the essence of love, memories, and personal narratives.

Our museum is a sanctuary where stories are safeguarded within these precious gems, allowing visitors to embark on a journey through history, love, and personal connections. With a deep appreciation for the symbolism and sentimental value of lockets, we strive to create an immersive experience that transports visitors into the world of locket artistry.

A passionate curator with an eye for detail, Janet brings a wealth of expertise in preserving and showcasing the intricate beauty of lockets. Her dedication to the art of storytelling through jewelry makes her an invaluable asset to the Loquet Museum.

Zbigniew Koczwara
Prezes Stowarzyszenia, Założyciel Osady Kochany

With a keen appreciation for the historical significance of lockets, Maria combines her love for art and cultural heritage to curate captivating exhibits. Her deep knowledge and passion for sharing the stories behind each locket enrich the visitor experience at the Loquet Museum.

Halina Koczwara
Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.