Wrzesień 1939

Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierzy Wojska Polskiego

Grupa bierze udział w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych, filmach i innych imprezach masowych. Działania mają na celu propagowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz historii.

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Pamięć angażuje się w promowanie i wspieranie kultywowania patriotyzmu w różnorodny i kompleksowy sposób. Działalność stowarzyszenia obejmuje szereg inicjatyw miejskich, gminnych i kościelnych.

Odtwarzanie wydarzeń historyczno-patriotycznych:

 1. Odtwarzanie wydarzeń historyczno-patriotycznych:

  • Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939 zajmuje się dokładnym rekonstruowaniem wydarzeń z września 1939 roku.
  • Udział w rekonstrukcjach obejmuje zarówno bitwy, jak i codzienne aspekty życia żołnierzy, co pomaga w lepszym zrozumieniu historii Polski.
 2. Udział w imprezach masowych i produkcjach filmowych:

  • Grupa regularnie bierze udział w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych, które są następnie prezentowane na różnego rodzaju imprezach masowych oraz w produkcjach filmowych.
  • Działania te służą nie tylko rozrywce, ale przede wszystkim edukacji historycznej szerszego grona odbiorców.
 3. Promowanie postaw patriotycznych:

  • Poprzez działania stowarzyszenia propagowane są postawy patriotyczne, szacunek dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz historia.
  • Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również budowanie tożsamości narodowej i lokalnej.
 4. Organizacja akcji społecznych i wydarzeń kulturowych:

  • Stowarzyszenie inicjuje i bierze udział w akcjach społecznych oraz wydarzeniach kulturowych, które mają na celu podnoszenie świadomości historycznej i kulturalnej.
  • Szczególny nacisk kładziony jest na rekonstrukcje i inscenizacje wydarzeń historycznych, co pozwala uczestnikom na lepsze zrozumienie przeszłości.
 5. Wydanie płyty „Wrzosy dla Franka”:

  • W ramach działań promujących dziedzictwo kulturowe, grupa wydała płytę zatytułowaną „Wrzosy dla Franka”, na której znajdują się pieśni dostępne na YouTube.
  • Inicjatywa ta jest przykładem wykorzystania muzyki do przekazywania wartości patriotycznych i kulturowych.
 6. Cykliczny udział w uroczystościach gminnych i kościelnych:

  • Grupa aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, biorąc udział w gminnych uroczystościach, takich jak święta Wielkanocne, oraz w kościelnych obchodach, np. śpiewając w kościele.
  • Obstawianie kościelnych i gminnych uroczystości, w tym obchody 11 listopada, podkreśla zaangażowanie grupy w pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych.
Kanał na YouTube
Sprawdź nasze pieśni!

Śródleśna Osada to pieśń napisana przez Zbigniewa Koczwarę – właściciela Osady Kochany i Prezesa Jastkowickiego Stowarzyszenia. Tą pieśnią chciał zwrócić uwagę na historię regionu, jest ona też Hymnem Stowarzyszenia.

Kanał na YouTube
Oprawa uroczystości

Grupa Rekonstrukcyjna oprawia uroczystości państwowe swoim śpiewem oraz prezencją. Posłuchaj pieśni Majowa Jutrzenka odśpiewana 3 maja 224 w Kościele w Krzakach gmina Pysznica.

Aktualności związane z Grupą Rekonstrukcyjną

Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.