Współpraca z 25 blp Wojsk Obrony Terytorialnej

  • 25 stycznia, 2021
  • 1 Min Read
Świadomi korzyści wynikających ze współpracy 25 blp Wojsk Obrony Terytorialnej z osobami prywatnymi oraz przedsiębiorcami, przyczyniające się do pomocy i wsparcia lokalnej społeczności, a także reagowania kryzysowego, deklarujemy gotowość podjęcia współpracy na rzecz kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na zwiększenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa.
W celu realizacji tych zamierzeń Pan Zbigniew Koczwara wyraża gotowość nieodpłatnego udzielenia pozwolenia na wykorzystanie prywatnej wieży znajdującej się w miejscowości Kochany w celu usprawnienia łączności radiowej żołnierzy no obszarze Lasów Janowskich.
Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.