Narodowa Galeria Niepodległości Polski 100

To projekt malarski, który uwiecznia 100 wielkich ludzi, którzy piórem, pędzlem, muzyką, szablą, cierpieniem, ofiarą życia, patriotyzmem, szlachetną działalnością polityczną i dyplomatyczną najbardziej przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym ludziom oddajemy cześć, bo dzięki nim mamy własną Ojczyznę i jesteśmy wolnym narodem.

Galeria mieści się w jednym z budynków Osady Kochany.

Projekt zainicjował Stanisław Dworak – prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Portrety zrealizowało kilkudziesięciu ludzi sztuki i kultury z Polski i z zagranicy. Ma on bezcenną wartość edukacyjną, artystyczną, patriotyczną i wpisuje się w obchodu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

„Projekt malarski „Narodowa Galeria Niepodległości Polski 100” został zainicjowany przez Stanisława Dworaka – prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Projekt ten wpisuje się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez przedstawienie na płótnach stu osób, które się do tego przyczyniły. Autorami prac są artyści-malarze z Polski i z zagranicy.

Galeria prezentuje portrety wybitnych Polaków, którzy czynem, wyobraźnią i duchem umacniali tożsamość narodową i przygotowali swoich rodaków do Niepodległości. Wśród nich byli romantycy i pozytywiści, charyzmatyczni politycy, żołnierze i twórcy, a także działacze gospodarczy. Osoby o talentach przywódczych. Wszyscy oni swoją aktywnością polityczną, czynem zbrojnym, pracą organiczną i artystyczną twórczością przygotowywali grunt pod przyszłą Niepodległość. Okazali się jej twórcami. Dzięki nim, kiedy wywołane skutkami I wojny światowej zmienione układy geopolityczne umożliwiły odrodzenie naszej państwowości, Polacy byli przygotowani do życia w niepodległym państwie. Zdolni skutecznie działać na rzecz scalenia w jedno terytorium obszarów znajdujących się przedtem pod władzą trzech zaborców oraz stworzenia jednego organizmu państwowego i gospodarczego, a także obronić świeżo uzyskaną Niepodległość przed nawałą bolszewicką w 1920 roku.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Galerii Brama Bielańska jest wspaniałym upamiętnieniem tych historycznych postaci i przypomnieniem ich zasług dla Polski.”

Prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka Przewodniczący Rady Krajowej RSTK

Link do informatora:

https://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2021/08/katalog-Narodowa-Galeria-—-internet.pdf

Jak dojechać do Osady Kochany:

Droga od Jastkowic jest oznakowana. Prosimy trzymać się trasy.

Aktualności

Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.