Regulamin

Regulamin Sprzedaży Cegiełek Charytatywnych

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży cegiełek charytatywnych w ramach wsparcia działań statutowych Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” (KRS: 0000702091, NIP: 8652567317, REGON: 368686067), z siedzibą w miejscowości Pysznica, przy ulicy Brandwicka 2, 37-403 Pysznica (dalej zwane „Organizacją”).
 2. Sprzedaż cegiełek charytatywnych odbywa się poprzez oficjalną stronę internetową Organizacji: www.jastkowice.com.pl.
 3. Minimalna kwota wpłaty za jedną cegiełkę wynosi 40 zł, natomiast nie ma ograniczenia górnego co do liczby zakupionych cegiełek przez jedną osobę.

§ 2. Spektakl Bożonarodzeniowy „Prawdziwe Betlejem w Kochanach”

 1. Cegiełki charytatywne uprawniają do wejścia na Spektakl Bożonarodzeniowy „Prawdziwe Betlejem w Kochanach” w wybranym na stronie internetowej Organizacji terminie.
 2. Rezerwacja miejsc na Spektaklu Bożonarodzeniowym odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Organizacji, www.jastkowice.com.pl, gdzie osoba dokonująca zakupu cegiełki wybiera dostępny termin.
 3. Spektakl Bożonarodzeniowy jest przeznaczony dla widzów powyżej 5 roku życia. Prosimy zrozumieć, że dzieci poniżej tego wieku mogą nie wytrzymać dwugodzinnego spektaklu, co może przeszkadzać innym widzom.

§ 3. Zasady Zachowania podczas Spektaklu

 1. Podczas Spektaklu organizowanego przez Jastkowickie Stowarzyszenie zabrania się: a) dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku przez media bez zgody Zarządu Jastkowickiego Stowarzyszenia (zgodnie z Ustawą o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.). b) spożywania alkoholu i palenia papierosów, c) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu osobom uczestniczącym, d) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów. e) wnoszenia na teren Osady Kochany przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na Spektaklu. Jastkowickie Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Spektaklu oraz utracone na skutek kradzieży.
 2. Po zakończeniu Spektaklu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.
 3. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia spektaklu obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia spektaklu będą zgłaszane Policji.

§ 4. Kontrola Wstępu na Spektakl

 1. Na spektakl wstępu NIE MAJĄ: a) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, b) osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu, c) osoby, którym dyżurujący lub przedstawiciel służby porządkowej odmówi prawa wstępu na spektakl. Osoba dyżurująca nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu danej osobie.
 2. Organizator może odmówić wstępu na spektakl w następujących szczególnych przypadkach: a) w przypadku, gdy gość jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób. b) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w spektaklu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego. c) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Jastkowickiego Stowarzyszenia.

§ 5. Widzowie Spóźnieni

Z chwilą rozpoczęcia przedstawiania spóźnieni Widzowie nie mają możliwości uczestnictwa w Spektaklu.

§ 6. Odwołanie i Zmiana Terminu Wydarzenia

 1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie Spektakli są udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej Jastkowice.com.pl oraz na Facebooku Osada Kochany.
 2. Posiadacz Cegiełki powinien sprawdzić, czy wydarzenie nie zostało odwołane, zmienione lub przeniesione na inny termin.
 3. Najbardziej aktualne informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie www Jastkowice.com.pl oraz na Facebooku Osada Kochany.

§ 7. Repertuar Spektaklu „Prawdziwe Betlejem w Kochanach”

Stowarzyszenie nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.

Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2023 a każda zmiana w regulaminie będzie ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej Organizacji.

Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Dziedzictwo i Pamięć” Adres siedziby: Brandwicka 2, 37-403 Pysznica

Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.