Projekty Ministerialne

 • 16 września, 2021
 • 3 Min Read

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne Dziedzictwo i Pamięć otrzymało na rok 2021 dofinansowanie na realizację dwóch projektów.

INFRASTRUKTURA KULTURY 2021

Prace remontowe i zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienie oferty związanej z lokalnym dziedzictwem kulturowym

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego, wykorzystywanego do realizacji działań plenerowych (m.in. jasełek) oraz rozbudowa i modernizacja „Żywego Muzeum Wsi i Rzemiosła Polskiego” – inicjatywy stowarzyszenia, realizowanej od początku 2019 r.

Celem projektu jest popularyzacja zanikających zjawisk kultury ludowej oraz zachowanie i kontynuacja tradycji regionalnych Kochan i Jastkowic, poprzez dalszą realizację prac nad tworzeniem „żywego muzeum”. Jest to ogromne przedsięwzięcie, unikatowe na skalę regionu i oryginalne w swej formie. Pomysł zakłada stworzenie interaktywnego muzeum, w którym odtworzone zostanie dawne życie na wsi – od początków XIX wieku do współczesności. Nie jest to tradycyjne muzeum, w którym jedynie ogląda się eksponaty. Koncepcja miejsca zakłada, że zgromadzone maszyny i urządzenia można zobaczyć w działaniu. Dzięki dofinansowaniu z programów „EtnoPolska” 2019 oraz „Infrastruktura kultury” 2020, odwiedzający już dziś mogą zobaczyć oryginalne maszyny rzemieślnicze oraz urządzenia rolnicze, wykorzystywane dawniej na wsi oraz poznać ich historię. Przykładem jest chociażby przechodzenie od młocki i cepów, przez proste maszyny szerokomłotne, aż do kosiarek i snopowiązałek.

Celami realizacji projektu są:

 • uzupełnienie zasobów infrastrukturalnych i zwiększenie potencjału żywego muzeum
 • podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej stowarzyszenia
 • poprawa dostępności odbiorców do organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięć
 • poprawa bezpieczeństwa i komfortu odbiorców organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięć
 • podniesienie poziomu obsługi technicznej i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań scenicznych
 • ożywienie i uratowanie od zapomnienia wyjątkowych budynków
 • ukazanie walorów historycznych i kulturowych regionu
 • międzypokoleniowe współdziałanie mieszkańców polegające na zaangażowaniu w prace renowacyjne i zagospodarowanie terenu – upowszechnienie wiedzy i tradycji związanych z lokalną historią
 • przekazanie kolejnym pokoleniom regionalnych zwyczajów i wartości

EDUKACJA KULTURALNA 2021

Międzypokoleniowe działania edukacyjno – animacyjne w miejscowości Kochany.

Głównymi celami projektu są kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego, zwiększenie świadomości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz propagowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionalnych. Cele zrealizujemy poprzez realizację działań służących zebraniu, udokumentowaniu i udostępnieniu informacji na temat historii, miejsc pamięci i lokalnych bohaterów. Wątek patriotyczny projektu uzupełnimy inicjatywami, służącymi popularyzacji zanikających zjawisk kultury ludowej oraz zachowaniu i kontynuacji tradycji regionalnych Kochan i Jastkowic.

Realizując niniejszy projekt stowarzyszenie zrealizuje długofalowe, trwałe działania, dzięki którym nastąpi:

 • stworzenie szansy na uczestnictwo w działaniach kulturalnych grupom społecznym o utrudnionym dostępie do kultury, z
 • uwagi na znaczne oddalenie od ośrodków miejskich
 • utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej regionu, w odwołaniu do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
 • ukształtowanie młodego pokolenia znawców lokalnej historii i tradycji
 • ukazanie walorów historycznych i kulturowych regionu
 • międzypokoleniowe współdziałanie mieszkańców, integracja środowiska lokalnego
 • upowszechnienie wiedzy i tradycji związanych z lokalną historią
 • przekazanie kolejnym pokoleniom regionalnych zwyczajów i wartości
 • przywrócenie pamięci o lokalnych bohaterach wojennych
Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.