Menu

Grupa Rekonstrukcyjna Wrzesień 1939

Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Pamięć promuje i wspiera kultywowanie patriotyzmu poprzez  odtwarzanie wydarzeń historyczno-patriotycznych,  przez działalność Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939. Grupa bierze udział w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych, filmach i innych imprezach masowych. Działania mają na celu propagowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz historii.

W związku z tym organizowane są akcje społeczne i wydarzenia kulturowe podnoszące świadomość historyczną i kulturalną, w szczególnym aspekcie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych.

Aktualności