Menu
działania / Współpraca

Współpraca z 25 blp Wojsk Obrony Terytorialnej

Świadomi korzyści wynikających ze współpracy 25 blp Wojsk Obrony Terytorialnej z osobami prywatnymi oraz przedsiębiorcami, przyczyniające się do pomocy i wsparcia lokalnej społeczności, a także reagowania kryzysowego, deklarujemy gotowość podjęcia współpracy na rzecz kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na zwiększenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa.
W celu realizacji tych zamierzeń Pan Zbigniew Koczwara wyraża gotowość nieodpłatnego udzielenia pozwolenia na wykorzystanie prywatnej wieży znajdującej się w miejscowości Kochany w celu usprawnienia łączności radiowej żołnierzy no obszarze Lasów Janowskich.