Menu

Rogatywka, miejsce pamięci wydarzeń lat wojennych

Na dębowych i olchowych balach, przy leśnej drodze, tuż przy domu rodziny Koczwarów w Kochanach, znajduje się okazałych rozmiarów pomnik rogatywka.
Daszek czapki przedwojennego podporucznika osłania tablicę informacyjną o dwóch lokalnych, dramatycznych wydarzeniach z czasów drugiej wojny światowej: pacyfikacja wsi i starcie polskich partyzantów z Niemcami.

„Ta kompozycja plastyczna, jest poświęcona nie tylko Kochanom, ale również mojemu dziadkowi – Kapralowi Janowi Koczwarze, który zginął pod Stanisławowem w czasie wojny polskobolszewickiej

Zbigniew Koczwara

Historia wsi Kochany